O mně

   Jmenuji se Ing. Jan Štrof, a již více než 20 let se zabývám správou nemovitostí, facility managementem, účetnictvím a problematikou SVJ a bytových družstev. Moje profesní činnost velmi úzce souvisí s mezilidskými vztahy, které často bývají komplikované. Proto je velmi důležité umět naslouchat často protichůdným argumentům, koordinovat požadavky a vést jednání mnoha účastníků. Úzce spolupracuji se sdruženími bytových družstev, nájemníků, sdružením pro rozvoj bydlení a dalšími organizacemi, které působí v této oblasti (správa a vlastnictví nemovitostí a realit).

   Během své dlouhé profesní praxe ve správě nemovitostí a facility managementu jsem spolupracoval s mnoha společnostmi (pro řadu z nich jsem zastával pozici výkonného manažera - koordinoval jejich činnost, rozvoj, strategické kroky, atp.). V těchto společnostech jsem řídil zavádění procesů a metodiky, a také jsem do nich vložil cenné know-how a software. Podílel jsem se na nastavování personálních pravidel či zakládání a rozvíjení nových programů.

Privatizace a správa nemovitostí

   V posledních dvaceti letech jsem též řídil několik privatizačních projektů, v nichž bylo prodáno více než 12 000 bytových jednotek. S procesem privatizace souvisí nastavení nových vztahů v domech - z řadových nájemníků se stali vlastníci či družstevníci s řadou povinností, o nichž většina z nich neměla tušení. Součástí mé činnosti je také realitní síť Century 21, díky níž byla prodána již více než stovka domů a bytů.


   Profesně se také poslední čtyři roky jako zakládající člen a předseda České komory správců nemovitostí věnuji propagaci této složité oblasti, která dosud v ČR nemá téměř žádný legislativní rámec. Usilujeme o co nejširší osvětu mezi vlastníky i zákonodárci, abychom pravidla této profese pevně legislativně ukotvili. Mým cílem je nastavit mantinely, které budou muset respektovat všichni účastníci - tedy správci, vlastníci i družstevníci.

Mediátorství

   Za poslední dva roky jsem v rámci osvěty pomohl řadě vlastníků i družstevníků orientovat se ve změnách a povinnostech, vyplývajících z přijetí nového občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014. Osvěta je realizována především proškolováním výborů, majitelů a členů družstev, protože je nebezpečné podceňovat roli správce, a neznat všechna svá práva a především povinnosti z této funkce vyplývající. Mezi vlastníky stále přetrvává pocit, že role správce je spíše formální. Ze svých mnohaletých zkušeností v tomto oboru však mohu říci, že by se velké řadě problémů dalo předejít právě zodpovědným výběrem kvalifikovaného správce.


   V posledních letech došlo k nárůstu sporů v oblasti správy nemovitostí (mezi jednotlivými vlastníky, mezi členy společenství a třetí stranou, atp.), které vedly v mnoha případech až ke zdlouhavým a drahým soudním sporům, po nichž se obě strany nadále cítily poškozeny. Také tomuto nešvaru se dá u většiny případů předejít výběrem vhodného mediátora. Osobně se mediátorství v oblasti správy nemovitostí (jako jeho průkopník) věnuji již více než dva roky. V mnoha případech se mi podařilo dovést obě strany ke smírnému řešení a spokojenosti ještě předtím, než došlo k nekonečným soudním přím, což oběma ušetřilo spoustu času, stresu i peněz.

Jaký jsem?

   To je spíše otázka na mé blízké, ale i spolupracovníky. Často od nich slýchám, že jsem workoholik, který si jde neustále za svým cílem. Velmi zásadový, tvrdohlavý člověk, kterého jen tak někdo nepřesvědčí o věcech, se kterými nesouhlasí, a který je vždy připraven s velkým nasazením hájit svoji pravdu a své přesvědčení. Vyžaduji maximální profesionalitu a odbornost od všech kolegů. Na druhou stranu umím naslouchat problémům druhých a vždy se snažím jednat fér, a prosazovat spravedlnost, profesionalitu a nestrannost, což jsou přesně ty vlastnosti, které by měl každý správný mediátor mít.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

jan@strof.cz 

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a sedm