O mně

   Jmenuji se Ing. Jan Štrof, a již více než 20 let se zabývám správou nemovitostí, facility managementem, účetnictvím a problematikou SVJ a bytových družstev. Moje profesní činnost velmi úzce souvisí s mezilidskými vztahy, které často bývají komplikované. Proto je velmi důležité umět naslouchat často protichůdným argumentům, koordinovat požadavky a vést jednání mnoha účastníků. Úzce spolupracuji se sdruženími bytových družstev, nájemníků, sdružením pro rozvoj bydlení a dalšími organizacemi, které působí v této oblasti (správa a vlastnictví nemovitostí a realit).

   Během své dlouhé profesní praxe ve správě nemovitostí a facility managementu jsem spolupracoval s mnoha společnostmi (pro řadu z nich jsem zastával pozici výkonného manažera - koordinoval jejich činnost, rozvoj, strategické kroky, atp.). V těchto společnostech jsem řídil zavádění procesů a metodiky, a také jsem do nich vložil cenné know-how a software. Podílel jsem se na nastavování personálních pravidel či zakládání a rozvíjení nových programů.

Privatizace a správa nemovitostí

   V posledních dvaceti letech jsem též řídil několik privatizačních projektů, v nichž bylo prodáno více než 12 000 bytových jednotek. S procesem privatizace souvisí nastavení nových vztahů v domech - z řadových nájemníků se stali vlastníci či družstevníci s řadou povinností, o nichž většina z nich neměla tušení. Součástí mé činnosti je také realitní síť Century 21, díky níž byla prodána již více než stovka domů a bytů.


   Profesně se také poslední čtyři roky jako zakládající člen a předseda České komory správců nemovitostí věnuji propagaci této složité oblasti, která dosud v ČR nemá téměř žádný legislativní rámec. Usilujeme o co nejširší osvětu mezi vlastníky i zákonodárci, abychom pravidla této profese pevně legislativně ukotvili. Mým cílem je nastavit mantinely, které budou muset respektovat všichni účastníci - tedy správci, vlastníci i družstevníci.

Mediátorství

   Za poslední dva roky jsem v rámci osvěty pomohl řadě vlastníků i družstevníků orientovat se ve změnách a povinnostech, vyplývajících z přijetí nového občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014. Osvěta je realizována především proškolováním výborů, majitelů a členů družstev, protože je nebezpečné podceňovat roli správce, a neznat všechna svá práva a především povinnosti z této funkce vyplývající. Mezi vlastníky stále přetrvává pocit, že role správce je spíše formální. Ze svých mnohaletých zkušeností v tomto oboru však mohu říci, že by se velké řadě problémů dalo předejít právě zodpovědným výběrem kvalifikovaného správce.


   V posledních letech došlo k nárůstu sporů v oblasti správy nemovitostí (mezi jednotlivými vlastníky, mezi členy společenství a třetí stranou, atp.), které vedly v mnoha případech až ke zdlouhavým a drahým soudním sporům, po nichž se obě strany nadále cítily poškozeny. Také tomuto nešvaru se dá u většiny případů předejít výběrem vhodného mediátora. Osobně se mediátorství v oblasti správy nemovitostí (jako jeho průkopník) věnuji již více než dva roky. V mnoha případech se mi podařilo dovést obě strany ke smírnému řešení a spokojenosti ještě předtím, než došlo k nekonečným soudním přím, což oběma ušetřilo spoustu času, stresu i peněz.

Jaký jsem?

   To je spíše otázka na mé blízké, ale i spolupracovníky. Často od nich slýchám, že jsem workoholik, který si jde neustále za svým cílem. Velmi zásadový, tvrdohlavý člověk, kterého jen tak někdo nepřesvědčí o věcech, se kterými nesouhlasí, a který je vždy připraven s velkým nasazením hájit svoji pravdu a své přesvědčení. Vyžaduji maximální profesionalitu a odbornost od všech kolegů. Na druhou stranu umím naslouchat problémům druhých a vždy se snažím jednat fér, a prosazovat spravedlnost, profesionalitu a nestrannost, což jsou přesně ty vlastnosti, které by měl každý správný mediátor mít.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider

Novinka od PVK

Pražské vodovody a kanalizace připravily od začátku letošního roku pro své zákazníky novinku – pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Služba je zdarma, a to výhradně pro smluvní zákazníky s PVK. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí v nově zrekonstruovaném objektu v Praze 7– Holešovicích, v blízkosti stanice metra C Nádraží Holešovice, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí v nově zrekonstruovaném objektu v Praze 7– Holešovicích, v blízkosti stanice metra C Nádraží Holešovice, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí v nově zrekonstruovaném objektu v Praze 7– Holešovicích, v blízkosti stanice metra C Nádraží Holešovice, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

jan@strof.cz 

Partneři

  Untitled1

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a třináct