Profesionální vedení SVJ/BD

Úspěch Facility management (FM) může být dosažen pouze v případě, že je řízen schopnými lidmi. FM zavádí do řídicího aparátu společnosti nového odborníka (FACILITY MANAŽERA). Jaká je charakteristika jeho pozice, co je náplní jeho práce a kdo tvoří jeho tým? FM zastřešuje integraci činností v rámci organizace, která vede k zajištění sjednaných služeb. Tyto služby podporují a zvyšují efektivitu vlastní činnosti společnosti. Cílem je maximálně zefektivnit chod společnosti prostřednictvím integrovaného řízení služeb.

4 dimenze FM:

     1) multioborová činnost (ve firmě i ve spravovaném objektu)

     2) koordinace pracovní činnosti, zaměstnanců i chodu firmy (společenství)

     3) komplexita činnosti (od správy nemovitostí, infrastruktury a redukce nákladů, až lidské činnosti, legislativu či ekonomiku)

     4) kvalita FM je přímo úměrná kvalitě jeho pracovníků

Facility manažer je tedy manažer a odborník, který na svém postu spojuje znalosti různých oborů napříč společností (technické, administrativní, procesní, ekonomické, ekologické, psychologické, etické... ).

Správa nemovitostí je komplexní soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod nemovitosti. Neodborná a nekvalifikovaná správa zbytečně působí problémy vlastníkům nemovitosti. Multioborový charakter činnosti klade na odbornost správce vysoké nároky v rozličných oborech od účetnictví přes stavebnictví až po údržbu a administraci. Potřeba profesionálního správce ještě vzrostla přijetím nového občanského zákoníku (1. 1. 2014), který klade mnohem větší nároky (a ukládá mnohem tvrdší tresty v případě jejich nesplnění) na správu nemovitostí.

Mezi nejčastější činnosti při správě nemovitostí patří:

 • provoz, údržba a servis technologických zařízení - zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení
 • záruční a pozáruční servis - zastupování klientů při jednání s třetími osobami
 • revize, odborné technické prohlídky - zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
 • dálkový monitoring - napojení objektu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
 • nepřetržitá havarijní služba – zamezí vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad
 • činnost PO a BOZP - kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP
 • vedení hospodářství
 • vedení účetnictví
 • vedení veškeré administrativy
 • vedení veškerou evidenci dle zákonů k objektu
 • úklid nemovitosti
 • plánování oprav a údržby

Při zajišťování správy nemovitosti máte následující tři možnosti:  

     1) Vlastník nemovitosti je ze zákona povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence v řádném technickém stavu (dle nového občanského zákoníku).

     2) Společenství vlastníků jednotek (právnická osoba) provádí správu cizího majetku ze zákona.

     3) Externí společnost zabývající se správou nemovitostí na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

jan@strof.cz 

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a sedm