Profesionální vedení SVJ/BD

Úspěch Facility management (FM) může být dosažen pouze v případě, že je řízen schopnými lidmi. FM zavádí do řídicího aparátu společnosti nového odborníka (FACILITY MANAŽERA). Jaká je charakteristika jeho pozice, co je náplní jeho práce a kdo tvoří jeho tým? FM zastřešuje integraci činností v rámci organizace, která vede k zajištění sjednaných služeb. Tyto služby podporují a zvyšují efektivitu vlastní činnosti společnosti. Cílem je maximálně zefektivnit chod společnosti prostřednictvím integrovaného řízení služeb.

4 dimenze FM:

     1) multioborová činnost (ve firmě i ve spravovaném objektu)

     2) koordinace pracovní činnosti, zaměstnanců i chodu firmy (společenství)

     3) komplexita činnosti (od správy nemovitostí, infrastruktury a redukce nákladů, až lidské činnosti, legislativu či ekonomiku)

     4) kvalita FM je přímo úměrná kvalitě jeho pracovníků

Facility manažer je tedy manažer a odborník, který na svém postu spojuje znalosti různých oborů napříč společností (technické, administrativní, procesní, ekonomické, ekologické, psychologické, etické... ).

Správa nemovitostí je komplexní soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod nemovitosti. Neodborná a nekvalifikovaná správa zbytečně působí problémy vlastníkům nemovitosti. Multioborový charakter činnosti klade na odbornost správce vysoké nároky v rozličných oborech od účetnictví přes stavebnictví až po údržbu a administraci. Potřeba profesionálního správce ještě vzrostla přijetím nového občanského zákoníku (1. 1. 2014), který klade mnohem větší nároky (a ukládá mnohem tvrdší tresty v případě jejich nesplnění) na správu nemovitostí.

Mezi nejčastější činnosti při správě nemovitostí patří:

 • provoz, údržba a servis technologických zařízení - zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení
 • záruční a pozáruční servis - zastupování klientů při jednání s třetími osobami
 • revize, odborné technické prohlídky - zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
 • dálkový monitoring - napojení objektu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
 • nepřetržitá havarijní služba – zamezí vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad
 • činnost PO a BOZP - kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP
 • vedení hospodářství
 • vedení účetnictví
 • vedení veškeré administrativy
 • vedení veškerou evidenci dle zákonů k objektu
 • úklid nemovitosti
 • plánování oprav a údržby

Při zajišťování správy nemovitosti máte následující tři možnosti:  

     1) Vlastník nemovitosti je ze zákona povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence v řádném technickém stavu (dle nového občanského zákoníku).

     2) Společenství vlastníků jednotek (právnická osoba) provádí správu cizího majetku ze zákona.

     3) Externí společnost zabývající se správou nemovitostí na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider

Novinka od PVK

Pražské vodovody a kanalizace připravily od začátku letošního roku pro své zákazníky novinku – pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Služba je zdarma, a to výhradně pro smluvní zákazníky s PVK. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí v nově zrekonstruovaném objektu v Praze 7– Holešovicích, v blízkosti stanice metra C Nádraží Holešovice, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí v nově zrekonstruovaném objektu v Praze 7– Holešovicích, v blízkosti stanice metra C Nádraží Holešovice, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí v nově zrekonstruovaném objektu v Praze 7– Holešovicích, v blízkosti stanice metra C Nádraží Holešovice, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

jan@strof.cz 

Partneři

  Untitled1

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a jedenáct